Skattefria beloppet för milersättning höjdes från 1 januari 2023

Skattefria Beloppet För Milersättning

När det kommer till tjänsteresor och användning av den egna bilen, har arbetsgivaren enligt de nya bestämmelserna möjlighet att utbetala en skattefri ersättning på 25 kronor per körda mil. (Detta är en ökning från 18,50 kronor per mil som var gällande under år 2022).