Enskilda näringsidkare – Guide för skatteplikter & tidsfrister

Enskilda näringsidkare Guide för skatteplikter

Att vara enskild näringsidkare i Sverige innebär att du driver ett företag på egen hand, utan några partners eller aktieägare. Med detta kommer också vissa skatteplikter och deadlines som du måste vara medveten om. I denna artikel går vi igenom de viktigaste aspekterna av skatteplikter och deadlines för enskilda näringsidkare.

1. Skattedeklaration

Som enskild näringsidkare är du skyldig att varje år lämna in en skattedeklaration till Skatteverket. Denna deklaration ska innehålla information om dina inkomster, utgifter och eventuella investeringar under det gångna året.

Tidsfrist: Skattedeklarationen ska lämnas in senast den 2 maj året efter det beskattningsår det gäller.

2. F-skatt

Som enskild näringsidkare betalar du F-skatt, vilket innebär att du själv ansvarar för att betala in skatt och sociala avgifter. Det är viktigt att du ansöker om F-skattsedel hos Skatteverket innan du startar din verksamhet.

3. Moms

Om din omsättning överstiger 30 000 kronor under ett räkenskapsår måste du registrera dig för moms. Momsen ska deklareras och betalas in månadsvis, kvartalsvis eller årligen beroende på din omsättning.

Tidsfrist: Momsdeklarationen ska lämnas in senast den 12:e i månaden efter avslutat redovisningsperiod.

4. Arbetsgivaravgifter

Om du har anställda i ditt företag måste du betala arbetsgivaravgifter. Dessa avgifter består av sociala avgifter och ska betalas in månadsvis.

Tidsfrist: Arbetsgivaravgifterna ska betalas in senast den 12:e i månaden efter löneutbetalningen.

5. Preliminär skatt

Baserat på din skattedeklaration kommer Skatteverket att beräkna din preliminära skatt för kommande år. Denna skatt ska betalas in månadsvis.

Tidsfrist: Preliminär skatt ska betalas in senast den 12:e varje månad.

Sammanfattning

Att vara enskild näringsidkare innebär ett stort ansvar när det kommer till skatter och avgifter. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om gällande regler och deadlines för att undvika böter och andra påföljder. Genom att följa denna guide och regelbundet konsultera Skatteverkets hemsida kan du säkerställa att du uppfyller alla dina skatteplikter som enskild näringsidkare.

Om Oss

LBE Redovisning grundades 2012 i Helsingborg i nordvästra Skåne. Vi är ett familjeägt företag med bas i Tågarp, utanför Landskrona.

Nya Inlägg

Kontakt

Telefon: 073-991 62 42

E-Post:  [email protected]

Adress: Grusvägen 5, 268 75 Tågarp