Skattefria beloppet för milersättning höjdes från 1 januari 2023

Skattefria Beloppet För Milersättning

Egen bil

När det kommer till tjänsteresor och användning av den egna bilen, har arbetsgivaren enligt de nya bestämmelserna möjlighet att utbetala en skattefri ersättning på 25 kronor per körda mil. (Detta är en ökning från 18,50 kronor per mil som var gällande under år 2022). Denna förändring kan ses som ett sätt att uppmuntra anställda att använda sina egna bilar för tjänsteresor, vilket kan minska företagets kostnader för att hyra eller underhålla en tjänstebilsflotta.

Det intressanta med denna ersättning är att den är fastställd oavsett vilket drivmedel som används. Detta innebär att oavsett om bilen drivs med bensin, diesel, el eller någon annan form av alternativt drivmedel, kommer ersättningen att vara densamma. Detta kan ses som en förenkling av regelverket, eftersom det tidigare kunde finnas olika ersättningar beroende på drivmedelstyp.

Förmånsbil

När det gäller tjänsteresor som utförs med en förmånsbil, där den anställde själv står för bränslekostnaderna, har arbetsgivaren nu möjlighet att utbetala en skattefri schablonsumma på 12 kronor per körda mil. Detta är en betydande ökning jämfört med de tidigare schablonbeloppen på 6,50 kronor för diesel och 9,50 kronor för andra typer av drivmedel under år 2022. Det är viktigt att notera att ersättningen för elbilar fortsätter att ligga på 9,50 kronor per mil, vilket kan ses som ett sätt att uppmuntra användning av mer miljövänliga fordon.

Det är dock viktigt för arbetsgivare att vara medvetna om att om den utbetalade ersättningen överstiger de skattefria beloppen per mil, kommer den överstigande delen att betraktas som lön. Detta innebär att den delen kommer att vara föremål för arbetsgivaravgifter och preliminär skatt enligt gällande regler. Detta kan ha ekonomiska konsekvenser för både arbetsgivaren och den anställde, och det är därför viktigt att noggrant övervaka och dokumentera alla utbetalningar relaterade till tjänsteresor.

Sammanfattningsvis har de nya reglerna för ersättning vid tjänsteresor med egen bil eller förmånsbil införts för att förenkla och standardisera ersättningsbeloppen. Det är dock viktigt för arbetsgivare att vara medvetna om de potentiella skattemässiga konsekvenserna av att överskrida dessa belopp.

Om Oss

LBE Redovisning grundades 2012 i Helsingborg i nordvästra Skåne. Vi är ett familjeägt företag med bas i Tågarp, utanför Landskrona.

Nya Inlägg

Kontakt

Telefon: 073-991 62 42

E-Post:  [email protected]

Adress: Grusvägen 5, 268 75 Tågarp