Enskilda näringsidkare – Bokföringsguide

Enskilda näringsidkare Bokföringsguide

Att vara enskild näringsidkare i Sverige innebär att du har fullt ansvar för ditt företags bokföring. En korrekt och noggrann bokföring är inte bara ett lagkrav, utan också avgörande för att du ska kunna få en överblick över ditt företags ekonomiska situation. I denna guide går vi igenom grunderna i bokföring för enskilda näringsidkare.

1. Bokföringens grunder

Bokföring handlar om att systematiskt och löpande registrera alla företagets ekonomiska händelser. Varje transaktion ska bokföras med datum, belopp, och en beskrivning av händelsen.

2. Verifikationer

Varje bokfört belopp ska kunna styrkas med en verifikation, t.ex. ett kvitto, en faktura eller ett avtal. Dessa verifikationer ska förvaras i minst sju år.

3. Kontoplan

En kontoplan är en strukturerad lista över de konton du använder i din bokföring. Det finns standardiserade kontoplaner att utgå ifrån, men du kan behöva anpassa den efter din verksamhet.

4. Balans- och resultaträkning

Minst en gång per år ska du upprätta en balansräkning som visar företagets tillgångar och skulder, samt en resultaträkning som visar årets intäkter och kostnader.

5. Momsredovisning

Om du är momsregistrerad ska du regelbundet redovisa och betala in moms till Skatteverket. Hur ofta beror på din omsättning.

6. Bokslut

I slutet av räkenskapsåret ska du göra ett bokslut. Detta är en sammanställning av årets bokföring och ligger till grund för din skattedeklaration.

7. Digital bokföring

Det finns många digitala verktyg och programvaror som kan underlätta din bokföring. Dessa kan hjälpa dig att hålla ordning på verifikationer, göra bokslut och upprätta rapporter.

Sammanfattning

Bokföring kan kännas överväldigande, särskilt om du är ny som företagare. Men med rätt verktyg och en grundläggande förståelse för principerna kan du säkerställa att din bokföring är korrekt och i linje med lagkraven. Om du är osäker på något rekommenderas det starkt att konsultera en redovisningskonsult eller revisor för vägledning.

Om Oss

LBE Redovisning grundades 2012 i Helsingborg i nordvästra Skåne. Vi är ett familjeägt företag med bas i Tågarp, utanför Landskrona.

Nya Inlägg

Kontakt

Telefon: 073-991 62 42

E-Post:  [email protected]

Adress: Grusvägen 5, 268 75 Tågarp