Sverige sänker inkomstskatterna i 2024 års budget

Sverige sänker inkomstskatterna i 2024 års budget

Sveriges regering har meddelat att den kommer att sänka inkomstskatterna i sin budget för 2024. Syftet med detta beslut är att öka incitamenten för arbete och samtidigt ge lättnad till hushåll som kämpar med stigande levnadskostnader.

Denna åtgärd riktar sig främst till låg- och medelinkomsttagare och kommer att kosta cirka 11 miljarder kronor (motsvarande $1 miljard). Beslutet kommer efter de snabbaste matprisökningarna på 70 år och en snabb inflation på tjänster som landets centralbank kämpar med att kontrollera. Den center-höger-regeringen har lovat att föra en försiktig finanspolitik för att undvika ytterligare prisökningar. För att finansiera skattelättnaderna kommer regeringen att annullera en automatisk minskning av avgiften som betalas av höginkomsttagare.

“Detta är ett otroligt viktigt verktyg för att göra det mer lönsamt att arbeta, öka sysselsättningen och lätta bördan för hushåll som har det svårt”, sa finansminister Elisabeth Svantesson under en presskonferens i Stockholm på måndagen. “Att bekämpa inflationen är det viktigaste här och nu, men samtidigt måste vi stödja hushållen och välfärdssystemet.”

Regeringen har sagt att den förväntar sig att lämna in en budget som innehåller ytterligare åtgärder, inklusive stöd till hushåll och förstärkt säkerhet, till ett värde av cirka 40 miljarder kronor. Budgetförslaget är planerat till den 20 september.

Om Oss

LBE Redovisning grundades 2012 i Helsingborg i nordvästra Skåne. Vi är ett familjeägt företag med bas i Tågarp, utanför Landskrona.

Nya Inlägg

Kontakt

Telefon: 073-991 62 42

E-Post:  [email protected]

Adress: Grusvägen 5, 268 75 Tågarp