Förstärkning av jobbskatteavdrag och skattesänkning för pensionärer

Förstärkning av jobbskatteavdrag och skattesänkning för pensionärer

I en nyligen presenterad lagrådsremiss föreslås en förstärkning av det ordinarie jobbskatteavdraget med totalt 11,04 miljarder kronor. Denna skattesänkning är främst avsedd för dem som arbetar heltid med låga till medelhöga inkomster. I snitt kommer detta att innebära en skattesänkning på nästan 2 600 kronor per individ varje år.

Lagrådsremissen föreslår också en indexering i beräkningen av jobbskatteavdraget specifikt för äldre individer. Åldersgränsen för denna specifika grupp att dra nytta av jobbskatteavdraget föreslås också höjas från 65 till 66 år.

Utöver detta föreslås det i lagrådsremissen att skatten för dem som är pensionärer ska sänkas med en summa av 2,18 miljarder kronor. Detta förslag innebär att det förhöjda grundavdraget för de personer som har fyllt 66 år vid början av året kommer att stärkas. I genomsnitt kommer detta att resultera i en skattesänkning på cirka 1 300 kronor per person varje år.

Dessa föreslagna lagändringar planeras träda i kraft den 1 januari 2024.

Om Oss

LBE Redovisning grundades 2012 i Helsingborg i nordvästra Skåne. Vi är ett familjeägt företag med bas i Tågarp, utanför Landskrona.

Nya Inlägg

Kontakt

Telefon: 073-991 62 42

E-Post:  [email protected]

Adress: Grusvägen 5, 268 75 Tågarp