Enskilda näringsidkare – Guide för företagsutgifter

Enskilda näringsidkare Guide för företagsutgifter

Att driva eget som enskild näringsidkare i Sverige innebär inte bara friheten att vara sin egen chef, utan också ansvaret att hantera företagets ekonomi korrekt. En viktig del av detta är att förstå vilka utgifter du kan dra av som företagskostnader. I denna guide går vi igenom de vanligaste företagsutgifterna för enskilda näringsidkare.

1. Lokalhyra och driftskostnader

Om du hyr en lokal för din verksamhet kan du dra av hyran som en företagskostnad. Detta inkluderar även driftskostnader såsom el, vatten och uppvärmning.

2. Resekostnader

Resor som är direkt kopplade till din verksamhet, såsom inköpsresor, kundbesök eller mässor, kan dras av. Detta inkluderar både resekostnader och logi.

3. Marknadsföring

Kostnader för annonsering, marknadsföringsmaterial eller andra marknadsföringsaktiviteter kan dras av som företagskostnader.

4. Kontorsmaterial och verktyg

Allt från pennor och papper till datorer och annan teknik som behövs för att driva ditt företag kan dras av som en företagskostnad.

5. Utbildning

Kurser och utbildningar som hjälper dig att utveckla din verksamhet eller dina kunskaper inom ditt yrkesområde kan dras av.

6. Representation

Kostnader för kundluncher, event eller andra former av representation kan dras av, men det finns specifika regler kring hur mycket som får dras av.

7. Telefon och internet

Om du använder din telefon eller internet för företagsändamål kan en del av dessa kostnader dras av.

8. Försäkringar

Försäkringar kopplade till din verksamhet, såsom ansvarsförsäkring eller företagsförsäkring, kan dras av som en företagskostnad.

Sammanfattning

Det är viktigt för enskilda näringsidkare att ha en klar bild av vilka utgifter som kan dras av som företagskostnader för att maximera avdragen och minimera skattebetalningen. Dock är det viktigt att komma ihåg att alla avdrag måste vara skäliga och direkt kopplade till verksamheten. Det rekommenderas att regelbundet konsultera en revisor eller skatteexpert för att säkerställa att alla avdrag görs korrekt.

Om Oss

LBE Redovisning grundades 2012 i Helsingborg i nordvästra Skåne. Vi är ett familjeägt företag med bas i Tågarp, utanför Landskrona.

Nya Inlägg

Kontakt

Telefon: 073-991 62 42

E-Post:  [email protected]

Adress: Grusvägen 5, 268 75 Tågarp