Så här registrerar du dig som enskild näringsidkare i Sverige

Så här registrerar du dig som enskild näringsidkare

Om du vill arbeta för dig själv i Sverige är det enklaste sättet att starta som enskild näringsidkare. Det finns andra alternativ. Till exempel kan du öppna ditt eget aktiebolag. Eller så kan du starta andra typer av företag, som ett handelsbolag, kommanditbolag eller en ekonomisk förening. I denna artikel kommer vi att titta på fördelarna med att arbeta som enskild näringsidkare och vad du behöver för att komma igång.
Vad innebär det att vara enskild näringsidkare i Sverige.

En enskild näringsidkare i Sverige är en person som driver ett företag på egen hand, utan några partners eller aktieägare. En enskild näringsidkare ansvarar för företaget och dess finanser och har obegränsat ansvar för eventuella skulder eller förluster. För att betraktas som enskild näringsidkare i Sverige måste du uppfylla följande krav:

 • Vara över 16 år gammal
 • Ha ett svenskt personnummer
 • Inte vara försatt i konkurs
 • Inte vara förbjuden att bedriva näringsverksamhet
 • Inte ha en förmyndare.

Vilka är fördelarna med att vara enskild näringsidkare?

Att arbeta för sig själv är en spännande möjlighet. Många som startar företag vill göra det så snabbt och enkelt som möjligt. Här är några av fördelarna med att vara enskild näringsidkare i Sverige:

 • Enkelhet: Det finns inget minimikapital för att starta. Du kan starta ditt företag snabbt och enkelt, utan många formaliteter eller pappersarbete..
 • Kontroll: Du har full kontroll över dina affärsbeslut och finanser. Du behöver inte dela dina vinster eller rådfråga någon annan.
 • Flexibilitet: Du kan anpassa ditt företag efter dina behov och preferenser. Du kan ändra dina affärsaktiviteter, namn eller plats utan krångel.

Vilka är nackdelarna med att vara enskild näringsidkare?

Att arbeta för sig själv kommer också med vissa juridiska och ekonomiska överväganden. Det finns några nackdelar med att vara enskild näringsidkare i Sverige. Till exempel:

 • Obegränsat ansvar: Du är ansvarig för alla skulder och förluster i ditt företag. Detta innebär att dina personliga tillgångar är i riskzonen. Du kan också ställas inför rättsliga åtgärder om du orsakar skada eller skada på någon annan genom dina affärsaktiviteter.
 • Skattebegränsningar: Du betalar skatt i samma takt som din personliga inkomstskatt, vilket kan vara högre än bolagsskatten för aktiebolag. Du har också färre alternativ för att minska din skatteskuld, såsom att behålla vinster i företaget.
 • Begränsad tillväxt: Du kan ha svårt att expandera ditt företag eller ta på dig mer arbete, eftersom du måste göra allt själv. Du kan också möta mer konkurrens från större eller mer etablerade företag på din marknad.

Hur registrerar man sig som enskild näringsidkare i Sverige?

Du behöver ha ditt personnummer redo. Sedan behöver du ansöka om registrering som enskild näringsidkare hos Skatteverket. Du behöver också ansöka om F-skatt och momsregistrering och, om det är relevant, registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. Processen kan variera något beroende på vilken typ av verksamhet du driver och hur mycket inkomst du förväntar dig att tjäna varje år. Om du har några frågor om processen kan du kontakta oss för mer information när som helst.

Måste jag betala skatt som enskild näringsidkare?

Ja, du är lagligt skyldig att deklarera dina inkomster och betala eventuella skatter som är förfallna. Du kommer att behöva betala F-skatt, vilket indikerar att du kommer att betala dina egna sociala avgifter och bolagsskatt. Du kommer också att behöva betala moms för de tjänster du tillhandahåller. Som enskild näringsidkare kan du också behöva betala bolagsinkomstskatt på den inkomst du genererar från ditt företag. I början av varje år kommer du att lämna in en preliminär skattedeklaration som uppskattar dina vinster. Du kommer sedan att behöva betala en skatt månadsvis, baserat på den preliminära deklarationen. I slutet av året kommer du att lämna in en årsredovisning till Skatteverket. Från den sammanfattningen kommer du att få ett slutligt skattebesked för att lösa eventuella skillnader med de månadsskatter du redan har betalat.

FAQ om registrering som enskild näringsidkare

Hur lång tid tar det att registrera sig som enskild näringsidkare?

Registreringstiden kan variera beroende på vilken metod du använder. Enligt verksamt.se kan du använda online-tjänsten för att registrera dig som enskild näringsidkare, vilket kan vara snabbare än post-ansökningar. Bolagsverket ger också information om deras aktuella behandlingstider och avgifter för att registrera en enskild näringsidkare på deras webbplats.

Kostar det pengar att registrera sig som enskild näringsidkare?

Ja, du behöver betala vissa avgifter för att registrera dig som enskild näringsidkare i Sverige. Avgifterna beror på om du registrerar dig hos Bolagsverket eller inte, vilket inte är ett krav för en enskild näringsidkare. Om du registrerar dig hos Bolagsverket måste du betala för den första registreringen och för varje företagsnamn. Om du inte registrerar dig hos Bolagsverket behöver du inte betala några avgifter till Skatteverket.

Om Oss

LBE Redovisning grundades 2012 i Helsingborg i nordvästra Skåne. Vi är ett familjeägt företag med bas i Tågarp, utanför Landskrona.

Nya Inlägg

Kontakt

Telefon: 073-991 62 42

E-Post:  [email protected]

Adress: Grusvägen 5, 268 75 Tågarp