Aktiebolag- Guide för deklaration 

Aktiebolag- Guide för deklaration

Som ägare eller ansvarig för ett begränsat bolag är det viktigt att ha koll på bolagets skattehantering och deklarationsprocessen. Detta blogginlägg kommer att guida dig genom de viktigaste stegen för att deklarera rätt och undvika eventuella problem med Skatteverket.

Registrera bolaget korrekt

Det första steget är att registrera ditt bolag korrekt hos Skatteverket. Du behöver ansöka om F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering om bolaget ska ha anställda. Detta kan enkelt göras via Skatteverkets e-tjänst eller med blanketten “Företagsregistrering” (SKV 4620).

Ansökan om F-skatt

F-skattsedel krävs för att ett bolag ska kunna bedriva näringsverksamhet. Genom ansökan om F-skatt anger du en uppskattning av bolagets förväntade överskott för året, vilket ligger till grund för beräkningen av preliminär bolagsskatt.

Momsregistrering

Om bolaget ska sälja varor eller tjänster som är momspliktiga måste det momsregistreras. Detta görs samtidigt som ansökan om F-skatt.

Arbetsgivarregistrering

Ska bolaget ha anställd personal behöver det registreras som arbetsgivare hos Skatteverket för att kunna betala arbetsgivaravgifter och dra preliminär skatt för de anställda.

Beräkna preliminär bolagsskatt

Begränsade bolag betalar 20,6% bolagsskatt på sitt överskott, vilket är skillnaden mellan intäkter och avdragsgilla kostnader enligt skattereglerna. Skatteverket beräknar själva hur mycket preliminär skatt bolaget ska betala varje månad utifrån din uppgift om det förväntade överskottet i ansökan om F-skatt.

Du kan använda e-tjänsten “Beräkna din skatt” för att få en preliminär uppskattning av bolagsskatten.

Betala preliminär skatt löpande

Det är bolagets ansvar att betala in preliminär skatt löpande under beskattningsåret, normalt den 12:e varje månad. Skatteverket skickar ett beslut om hur mycket preliminär skatt som ska betalas in på bolagets skattekonto.

Den preliminära skatten inkluderar inte bara skatt på överskottet, utan även eventuell fastighetsskatt, särskild löneskatt på pensionskostnader och andra avgifter bolaget är skyldigt att betala.

Bokföring och årsredovisning

För att kunna lämna en korrekt deklaration måste bolaget föra bokföring löpande under året och upprätta en årsredovisning efter räkenskapsårets slut. Bokföringen ska följa god redovisningssed och ligga till grund för deklarationen.

Årsredovisningen ska innehålla resultat- och balansräkning samt förvaltningsberättelse och vara upprättad enligt årsredovisningslagen. Den ska lämnas till Bolagsverket inom förskriven tid.

Inkomstdeklaration för begränsat bolag

Efter varje beskattningsår måste bolaget lämna en inkomstdeklaration till Skatteverket, även om ingen verksamhet har bedrivits. I deklarationen redovisas bolagets intäkter, kostnader och överskott/underskott för året, baserat på bokföringen men med justeringar enligt skattereglerna.

Skatteverket jämför då den preliminära skatten mot den faktiska skatten på överskottet (20,6%) och andra avgifter som bolaget är skyldigt att betala. Bolaget får antingen återbetalt eller får betala mellanskillnaden.

Slutsats

Deklaration och skattehantering för begränsade bolag kan tyckas komplicerat, men genom att följa dessa steg och hålla ordning på bokföringen undviker du problem. Var noggrann, planera i god tid och anlita professionell hjälp om du känner dig osäker.

En väl genomförd deklarationsprocess är avgörande för ett seriöst bolag. Om du behöver stöd med bokföring, deklaration eller övrig redovisningstjänster för ditt bolag rekommenderar jag varmt att kontakta LBE Redovisning. Vi är specialister på bokföring och skattefrågor för företag och kan avlasta dig så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Fundera på att anlita LBE Redovisning redan från start, då slipper du lägga värdefull tid på den administrativa biten och kan istället ägna dig åt att driva och utveckla din verksamhet. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri konsultation!

Om Oss

LBE Redovisning grundades 2012 i Helsingborg i nordvästra Skåne. Vi är ett familjeägt företag med bas i Tågarp, utanför Landskrona.

Nya Inlägg

Kontakt

Telefon: 073-991 62 42

E-Post:  [email protected]

Adress: Grusvägen 5, 268 75 Tågarp