Aktiebolag – Guide för att starta företag

Aktiebolag - Guide för att starta företag

Att starta ett eget företag kan vara både spännande och utmanande. För många entreprenörer i Sverige är aktiebolag (AB) det populäraste valet på grund av de fördelar det erbjuder. I den här guiden kommer vi att gå igenom de viktigaste stegen för att starta ett aktiebolag i Sverige.

Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag (AB), är en juridisk enhet som är separat från dess ägare. Det innebär att bolagets skulder och tillgångar är åtskilda från ägarnas privata ekonomi.

Denna separata juridiska status ger ägarna ett begränsat ansvar, vilket innebär att de endast riskerar det kapital de investerat i bolaget. Därför kallas aktiebolag ibland för “begränsat bolag” eller “limited liability company” på engelska.

Steg 1: Välja bolagsnamn

Det första steget när du startar ett aktiebolag är att välja ett unikt bolagsnamn. Bolagsnamnet får inte vara för likt ett annat registrerat bolagsnamn och måste följa vissa riktlinjer.

Bolagsverket har en tjänst där du kan söka efter lediga bolagsnamn och registrera ditt valda namn.

Steg 2: Upprätta stiftelseurkund och bolagsordning

Nästa steg är att upprätta en stiftelseurkund och en bolagsordning. Stiftelseurkunden innehåller information om bolagets grundare, aktiekapital och styrelseledamöter.

Bolagsordningen är bolagets regelverk och innehåller information om verksamhetsområde, aktiekapital, styrelse och revisor.

Steg 3: Öppna ett bankkonto och betala in aktiekapital

För att registrera ett privat aktiebolag krävs ett startkapital på minst 25 000 kronor. För publika aktiebolag är minimikapitalet 500 000 kronor.

Detta belopp måste betalas in på ett särskilt bankkonto som öppnas i bolagets namn. När pengarna har satts in på kontot kan du begära ett särskilt bankintyg som sedan skickas till Bolagsverket vid registreringen.

Steg 4: Registrera bolaget hos Bolagsverket

Med stiftelseurkunden, bolagsordningen och bankintyget på plats kan du nu ansöka om registrering hos Bolagsverket. Detta kan göras enklast online.

Efter att ansökan har granskats och godkänts av Bolagsverket är ditt aktiebolag officiellt registrerat.

Ytterligare steg efter registrering

Efter att bolaget är registrerat finns det ytterligare steg att ta, såsom:

  • Ansöka om F-skatt och registrera bolaget för moms och arbetsgivaravgifter hos Skatteverket.
  • Öppna ett företagskonto i bank eller försäkringsbolag.
  • Upprätta aktiebok och hålla årsstämma.
  • Anmäla bolaget till relevant branschorganisation eller myndighet om så krävs.

Vilken juridisk form bör jag välja?

När du startar ett nytt företag är ett viktigt beslut vilken juridisk form du ska välja. Enskild firma är det enklaste alternativet i vissa fall, men du har då ett obegränsat personligt ansvar.

Aktiebolag ger begränsat ägaransvar men kräver mer administration och kapital.

För många småföretagare är det privata aktiebolagets begränsade ägaransvar en klar fördel. Men för mer kapitalintensiva verksamheter eller om du ska ta in externt riskkapital kan det publika aktiebolaget vara ett bättre alternativ.

Fördelar med ett aktiebolag

Att driva ett aktiebolag erbjuder flera fördelar, inklusive:

  • Begränsat personligt ansvar för bolagets skulder.
  • Möjlighet att ta in externt kapital genom att sälja aktier.
  • Professionell image som kan öka trovärdigheten hos kunder och partners.
  • Skattemässiga fördelar jämfört med en enskild firma.

Avslutning

Att starta ett aktiebolag i Sverige kräver en del administrativt arbete. Men den begränsade ägarformen ger även många fördelar för din verksamhet.

Kraven på startkapital och regler varierar beroende på om det blir ett privat eller publikt aktiebolag.

Oavsett vilken bolagsform du väljer kan LBE Redovisning hjälpa dig med redovisning och skattefrågor. 

Om Oss

LBE Redovisning grundades 2012 i Helsingborg i nordvästra Skåne. Vi är ett familjeägt företag med bas i Tågarp, utanför Landskrona.

Nya Inlägg

Kontakt

Telefon: 073-991 62 42

E-Post:  [email protected]

Adress: Grusvägen 5, 268 75 Tågarp