Företag – Momsguide

Företag - Momsguide

Att navigera momsreglerna i Sverige kan vara utmanande för både svenska och utländska företag. Denna guide ger dig en överblick över de viktigaste aspekterna av moms (mervärdesskatt) i Sverige, från registrering till deklaration och mer.

Vad är momssatsen i Sverige?

I Sverige kallas moms för “Mervärdesskatt” eller kort och gott “Moms”. Den svenska standardmomssatsen är 25%, vilket är en av de högsta inom EU. Sverige har även två reducerade momssatser samt en nollmomssats:

MomstypMomssatsTillämpliga varor/tjänster
Standardmoms25%Alla övriga skattepliktiga varor och tjänster
Reducerad moms (1)12%Inkluderar vissa livsmedel, alkoholfria drycker, hotellövernattningar, restaurang- och cateringtjänster
Reducerad moms (2)6%Inkluderar böcker, tidningar, tidskrifter, författare och kompositörer, inträde till sportevenemang, användning av sportanläggningar
Nollmoms0%Internationell passagerartransport, läkemedel, tidskrifter för ideella organisationer

Momsregistrering i Sverige

Företag baserade i Sverige med en årlig omsättning som överstiger 80 000 SEK måste registrera sig för moms. För utländska företag finns ingen minimigräns.

Företag och individer måste registrera sig för moms i Sverige när deras distansförsäljning inom EU når tröskelvärdet på 10 000 euro (om de inte är registrerade i One Stop Shop). Detta gäller i hela EU efter de nya regler som infördes den 1 juli 2021.

För att registrera sig för svensk moms bör företag ansöka via Skatteverket. Det tar vanligtvis mellan fyra till sex veckor att få ett svenskt momsregistreringsnummer.

Momsdeklaration och påföljder

Beroende på företagets årliga omsättning ska svenska momsdeklarationer lämnas in månadsvis, kvartalsvis eller årligen:

  • Månatlig momsdeklaration: Om årsomsättningen överstiger 40 miljoner SEK
  • Kvartalsvis momsdeklaration: Om årsomsättningen är mellan 1 miljon och 40 miljoner SEK
  • Årlig momsdeklaration: Om årsomsättningen understiger 1 miljon SEK

Underlåtenhet att lämna in en momsdeklaration kan resultera i böter på mellan 500 och 1 000 SEK per deklaration. Straffavgiften för sen betalning av moms i Sverige är en ränta på 1,25% plus 15% för varje månad betalningen är försenad.

Omvänd skattskyldighet i Sverige

Mekanismen för omvänd skattskyldighet överför ansvaret för rapportering och betalning av moms från leverantören till mottagaren av vissa varor eller tjänster. När en utländsk leverantör levererar varor till en momsregistrerad kund i Sverige tillämpas omvänd skattskyldighet (förutsatt att leverantören inte är momsregistrerad i Sverige).

Slutsats

Att förstå och följa momsreglerna i Sverige är avgörande för alla företag som opererar inom landet. 

Genom att vara medveten om momssatser, registreringskrav och deklarationsprocesser kan företag säkerställa att de uppfyller sina skattemässiga skyldigheter och undviker onödiga böter eller straffavgifter. Det är alltid rekommenderat att konsultera med en skatterådgivare för specifika frågor rörande er verksamhet.

Låt oss ta hand om momskomplexiteten så att du kan fokusera på att utveckla ditt affärspartnerskap. Med LBE Redovisning vid din sida kan du vara säker på att din momshantering är i trygga händer.

Om Oss

LBE Redovisning grundades 2012 i Helsingborg i nordvästra Skåne. Vi är ett familjeägt företag med bas i Tågarp, utanför Landskrona.

Nya Inlägg

Kontakt

Telefon: 073-991 62 42

E-Post:  [email protected]

Adress: Grusvägen 5, 268 75 Tågarp