Guide till att betala dig själv som ägare av ett aktiebolag

Guide till att betala dig själv som ägare av ett aktiebolag

Att driva ett aktiebolag innebär inte bara att hantera affärsverksamheten utan också att hantera din egen lön som ägare. Det finns olika sätt att betala ut pengar till dig själv som ägare, men det är viktigt att förstå de olika alternativen och deras skattemässiga konsekvenser. I denna guide kommer vi att utforska olika metoder för att betala ut lön som ägare av ett aktiebolag och ge dig vägledning om hur du kan göra det på ett effektivt och skattemässigt fördelaktigt sätt.

1. Lön som anställd

Ett vanligt sätt för ägare av ett aktiebolag att ta ut pengar är genom att betala sig själva en lön som anställd i företaget. Genom att göra detta behandlas lönen som en vanlig anställningsinkomst och beskattas enligt de vanliga skattesatserna för personlig inkomst.

För att bestämma en rimlig lön för dig själv som ägare bör du överväga din roll och ansvar inom företaget samt jämföra din lön med marknadslöner för liknande positioner.

2. Utbetalning av utdelning

En annan vanlig metod för att ta ut pengar som ägare av ett aktiebolag är genom utdelning. Utdelning är en del av företagets vinst som delas ut till aktieägarna i förhållande till deras ägarandelar. Att ta ut pengar genom utdelning kan vara fördelaktigt eftersom utdelning beskattas till lägre skattesatser än vanlig lön.

Det är viktigt att komma ihåg att utdelning endast kan tas ut från ackumulerade vinstmedel och att det finns lagstadgade krav på att hålla en viss nivå av eget kapital i företaget för att kunna betala utdelning.

3. Lön i form av konsultarvode

Som ägare av ett aktiebolag har du också möjlighet att ta ut pengar genom att fakturera företaget för tjänster som du utför i form av konsultarvode. Genom att göra detta kan du dra nytta av företagets avdragsrätt för kostnader samtidigt som du betalar skatt på den intäkt du genererar.

För att undvika eventuella problem med skattemyndigheterna är det viktigt att se till att konsultarvodet är rimligt och att det finns ett faktiskt avtal om de tjänster som utförs.

4. Flexibla alternativ

Utöver ovanstående alternativ finns det också andra, mer flexibla sätt att ta ut pengar från ditt aktiebolag, såsom förmåner i form av bil- eller bostadsförmåner, samt försäljning av tillgångar till företaget.

Det är viktigt att komma ihåg att det finns skattemässiga konsekvenser för alla metoder för att ta ut pengar från ett aktiebolag, så det är bäst att konsultera med en skatteexpert eller revisor för att hitta den bästa strategin för din specifika situation.

Slutsats

Att betala dig själv som ägare av ett aktiebolag kan vara komplicerat, men med rätt kunskap och planering kan du hitta en metod som passar dina behov och mål. Oavsett vilken metod du väljer är det viktigt att hålla sig informerad om de senaste lagarna och reglerna som påverkar företagsägare och att konsultera med professionell hjälp vid behov.

Behöver du hjälp med din företagsredovisning och skatteplanering? Kontakta oss på LBE Redovisning, ditt pålitliga redovisningsföretag, för skräddarsydd rådgivning och tjänster som passar just dina behov.

Om Oss

LBE Redovisning grundades 2012 i Helsingborg i nordvästra Skåne. Vi är ett familjeägt företag med bas i Tågarp, utanför Landskrona.

Nya Inlägg

Kontakt

Telefon: 073-991 62 42

E-Post:  [email protected]

Adress: Grusvägen 5, 268 75 Tågarp